Udalosti - Események:

 

Evangélikus Istentisztelet:

február 17-én        13 óra

 

 

Ügyfélfogadások:

Polgármesteri Hivatal:

Hétfő:          8,00 - 1200 és

                     13,00 - 16,00 óra

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda:      8,00 - 12,00 és

                    13,00 - 16,00 óra

Csütörtök: 8,00 - 12,00 óra

Péntek:      8,00 - 12,00 óra

 

Gyermekvédelmi szolgálat

kéthetente (páros héten) szerdai munkanapokon 9,00 és 11,00 óra között.

 

Családsegító szolgálat

Kéthetente (páratlan héten) szerdai munkanapokon 9,00 és 11 óra között.

 

Könyvtár

hétfőtől - péntekig

9 órától - 11 óra 30 percig és

14 órától - 15 óra 30 percig

 

Házi orvosi rendelés

Péntek:       11,00 - 12,00 óra

 

Polgárőrség

Ügyfélfogadás:

Szerdán 18,00 -20,00 óra

Telefonos ügyelet:

0,00 - 24,00 óraközött hívható telefonszám:

06 - 30 - 240 7701

*******************************************

 Kapcsolatok/kontakty:

Csabaszabadi Község Önkormányzat:

www.csabaszabadi.hu

 

Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége:

www.slovenskaunia.hu

 

Testvér-település - Partnerská obec: Hradište (Slovensko):

www.hradiste.sk

 

 Testvér-település: Ürmös - Ormeniş (Románia)

www.primariaormenis.ro

 

Celoštátna slovenská samospráva -  Országos Szlovák Önkormányzat

www.slovaci.hu

 

Országos Polgárőr Szövetség

www.opsz.hu

 

Slovák v Maďarsku - Magyarországi Szlovák

www.oslovma.hu/

 

Ľudové noviny

www.luno.hu

 

Magyarországi Szlovákok Szövetsége

www.zsm.hu

Közlemény

2017.05.03.

Az Európai Parlament földkérdésben is a magyar gazdák mellett áll
Erdős Norbert sajtóközleménye

 

„Az Európai Parlament a földkérdésben is a magyar és az európai gazdák mellé áll, s kimondja, hogy a tagállamok széles jogalkotási jogkörrel rendelkeznek a termőföld védelme, a gazdáknak termőföldhöz és erdőhöz jutás és a föld-koncentráció, a földrablás és a földspekuláció elleni küzdelem biztosítása érdekében” - húzta alá Erdős Norbert fideszes EP-képviselő, annak kapcsán, hogy az EP plenáris ülése elfogadta a „A termőföldek koncentrációjának jelenlegi állapota az Unióban” elnevezésű parlamenti jelentést Brüsszelben.

Az Európai Unióban különleges védelemben részesítik a termőföldet. A földhöz és tulajdonhoz jutás az egyes tagállamok nemzeti jogszabályaiban meghatározott jog, így a földhöz jutás alapvető fontosságú számos emberi jog érvényesítéséhez és befolyásolja az EU Alapjogi Chartáját.

Egyrészt a német alkotmánybíróság már 1967-ben kimondta, hogy a vidéki földforgalomnak nem szabadna olyan szabadnak lennie, mint minden más tőke forgalmának, hiszen a föld és a talaj nem növelhető, ezért létfontosságú, hogy a földdel kapcsolatos közérdeket minden egyéb tulajdonhoz képest jobban figyelembe vegyék. „Másrészt az Európai Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatában elismerte, hogy a birtokpolitikában a gazdasági alapszabadságok alkalmazása mellett a Közös Agrárpolitika mezőgazdasági termelők életminőségének növelésével kapcsolatos célkitűzései megalapozzák a tagállami birtokpolitikai intézkedéseket, amelyek olyan célkitűzések elérésére irányulnak, mint a spekuláció kiszűrése, a vidéki népesség megtartása és a termőterületek méltányos eloszlása” - tette hozzá a néppárti politikus.

A most elfogadott saját kezdeményezésű jelentés bemutatja, hogy 2013-ban a 27 tagú EU-ban a gazdaságok csupán 3 százaléka rendelkezett az európai mezőgazdaságban hasznosított területek 50 százaléka felett, míg ugyanebben az évben a gazdaságok háromnegyede csupán a termőföld 11 százalékát birtokolta. „Ez a tendencia ellentétes a fenntartható, multifunkcionális európai mezőgazdasági modellel, amelynek a legfontosabb jellemzői a családi gazdaságok, ugyanúgy, mint Magyarországon” - jelentette ki Erdős Norbert. Hozzátette, hogy az ilyen modell óvja a hagyományos termékeket és az élelmiszer-önrendelkezést, ösztönzi az innovációt, valamint biztosítja a környezet és a jövő nemzedékeinek védelmét.

A fideszes politikus kiemelte, hogy a földterületek nem mezőgazdasági profilú befektetőknek és holdingoknak történő értékesítése sürgető problémává vált szerte az Unióban, különösen a 2004 után csatlakozott tagállamokban, de olyan régi tagállamokban is, mint Németország. „A külföldiek földszerzésére vonatkozó moratórium lejártakor e tagországok nem tehettek mást, mint módosították a jogszabályaikat, nehogy a viszonylag alacsony földárak miatt a nagybefektetők felvásárolják a földeket” - mutatott rá a képviselő. Komoly kérdéseket vet fel, hogy az Európai Bizottság e nemzeti jogszabályok elfogadását követően azonnal kötelezettségszegési eljárást indított az érintett tagállamok ellen, míg ugyanezt régebben a 2004 előtt csatlakozott tagállamokkal nem tette meg.

„Jelentős magyar siker, hogy e parlamenti jelentés nagymértékben pont azokat a megoldásokat javasolja a túlzott földkoncentrációval és földrablással érintett tagállamok számára, amelyeket a magyar földforgalmi törvény előír” - jelentette ki Erdős Norbert. Elővásárlási jog biztosítása a helyi gazdáknak és a fiatal termelőknek, a helyi közösségek részvétele a földhasználatra vonatkozó döntésekben, a mezőgazdasági területekkel kapcsolatos jogügyletekre vonatkozó előzetes eljárás, a mezőgazdasági tevékenység folytatására vonatkozó követelmény előírása, a gazdasági erőfölényes helyzetek kialakulásának a megakadályozása, a földek értékesítésének és bérlésének állami engedélyezése, a jogi személyek földvásárláshoz való jogának korlátozása, valamint a megvásárolható hektárok számára vonatkozó felső korlát bevezetése mind olyan eszközök, amelyek bevezetése az Európai Parlament szerint nemcsak jogszerű, de kívánatos is lenne. A magyar földforgalmi törvény pont ezeket az eszközöket alkalmazza - ugyanúgy, mint például a francia szabályozás vagy az osztrák tartományok joga -, mégis az Európai Bizottság támadása alatt áll.

Az EP Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának magyar tagja elmondta, hogy a Parlament felszólítja a Bizottságot, hogy önkéntes iránymutatások szellemében és figyelembe véve a mezőgazdaságra, a környezetre, a belső piacra és a területi kohézióra vonatkozó horizontális uniós keretet, fogadjon el ajánlásokat az uniós földgazdálkodásról. Szintén kéri a Bizottságtól, hogy a tagállamokkal és az érdekelt felekkel együtt tegyen közzé olyan világos és átfogó kritériumokat, amelyek egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak, és amelyekből egyértelművé válik, hogy az Európai Unió négy alapvető szabadsága keretében a földpiaci szabályozás mely intézkedései érvényesíthetők ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők a mezőgazdasági és erdészeti célú felhasználás érdekében könnyebben földhöz jussanak. A jelentés szerint a Bizottságnak nem szabadna addig kötelezettségszegési eljárást indítania, amíg ki nem dolgozzák ezt a világos feltételrendszert.

A parlamenti jelentés itt tekinthető meg teljes terjedelmében: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2017-0119%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU


Brüsszel, 2017. május 2.

További információ:


Erdős Norbert irodája: +32-228-37716
http://fidesz-eu.hu/
http://erdos.fidesz-eu.hu/
 

« Visszalépés

Ma 2020.01.29.
Adél napja van.

 

Čabasabady - Csabaszabadi

www.google.hu/maps/place/Csabaszabadi,+5609/@46.5938996,20.8817118,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x474431c3d3439115:0x400c4290c1e4c90

***************************************************

Vítam Vás na webovej stránky Slovenskej samosprávy v obce Čabasabady, a Spolku za Čabasabady.

Keď sme sa rozhodli pustiť túto webovú stránku našim cieľom bol že Vás sme chceli aj tejto príležitosti o poznať s našou prácou, našim životom.


Matej Kesjár predseda Slovenskej samosprávy v Čabasabady


Köszöntöm a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat és a Csabaszabadiért Egyesület honlapján.

Honlapunk elindításával célunk, hogy az érdeklődők ebben a formában is bepillantást nyerhessenek a mindennapos életünkbe.


Kesjár Mátyás Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke

 

***********************************************************

Csabaszabadi

Csabaszabadi Békés megye legfiatalabb települése. Községünk 1993. július 1-én vált önálló községgé azt követően, hogy helyi népszavazás döntött az önállóvá válás mellett. Az önállósodási folyamatot segítette Békéscsaba Megye Jogú Város Közgyűlése – melyhez korábban Csabaszabadi tartozott - is, hiszen az önálló települési feltételek között szerepelt az 1 – 4 osztályos általános iskola megléte, emiatt is nyitotta meg kapuit újra - 17 évi szünet után - 1992-ben a Csabaszabadi Általános Iskola.


A kisközség nemzetiségi település, hiszen a magyar ajkú lakosság mellett jelentős %-ban élnek szlovák lakosok. A községben 1994. évtől működik a szlovák önkormányzat.


A kisközség kellemes kikapcsolódást jelenthet a hozzá látogatóknak, ahol a polgármesteri hivatal udvara emlékparkként lett kialakítva, ahol Szelekovszky László fafaragó munkái tekinthetők meg. A volt iskola udvara az egykor Békéscsaba tanyavilágában tanítóknak állít emléket, ahol az emlékfal egy - egy téglája egy – egy egykori pedagógus nevét örökíti meg, de itt találhatjuk a kisiskolák kopjafáját és a Beliczey család emlékére állított kopjafát is.


A településen sétálva a Beliczey téren a család tiszteletére állított faragott kapu tárul elénk, majd a horgásztó. A horgásztótól nem messze található a jelenleg is felújítás alatt álló Beliczey kastély.


A kisközségnek nincs temploma, azonban 1995-ben felállításra került a harangláb és azóta a Békéscsabai Evangélikus egyház által adott harang szól délidőben, reggel és este.


Csabaszabadinak testvér-települése a szlovákiai Hradište település, illetve a romániai Ürmös község. A Csabaszabadiba látogatók nemcsak a kisközséggel ismerkedhetnek meg, hanem a Mező utca 22. szám alatt a szlovák önkormányzat székhelyén a testvér települések életét bemutató helytörténeti kiállítást is megtekinthetik. Békés megye újra telepítésekor az első családok szlovákiai Hradište településről érkeztek Békéscsabára és környékére, ennek állít emléket a „Na pamiatku predkov – Őseink emlékére” emlékhely a polgármesteri hivatal emlékparkjában.
 

 

© 2011 zrnko-magocska.hu