Udalosti - Események:

 

Evangélikus Istentisztelet:

február 17-én        13 óra

 

 

Ügyfélfogadások:

Polgármesteri Hivatal:

Hétfő:          8,00 - 1200 és

                     13,00 - 16,00 óra

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda:      8,00 - 12,00 és

                    13,00 - 16,00 óra

Csütörtök: 8,00 - 12,00 óra

Péntek:      8,00 - 12,00 óra

 

Gyermekvédelmi szolgálat

kéthetente (páros héten) szerdai munkanapokon 9,00 és 11,00 óra között.

 

Családsegító szolgálat

Kéthetente (páratlan héten) szerdai munkanapokon 9,00 és 11 óra között.

 

Könyvtár

hétfőtől - péntekig

9 órától - 11 óra 30 percig és

14 órától - 15 óra 30 percig

 

Házi orvosi rendelés

Péntek:       11,00 - 12,00 óra

 

Polgárőrség

Ügyfélfogadás:

Szerdán 18,00 -20,00 óra

Telefonos ügyelet:

0,00 - 24,00 óraközött hívható telefonszám:

06 - 30 - 240 7701

*******************************************

 Kapcsolatok/kontakty:

Csabaszabadi Község Önkormányzat:

www.csabaszabadi.hu

 

Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége:

www.slovenskaunia.hu

 

Testvér-település - Partnerská obec: Hradište (Slovensko):

www.hradiste.sk

 

 Testvér-település: Ürmös - Ormeniş (Románia)

www.primariaormenis.ro

 

Celoštátna slovenská samospráva -  Országos Szlovák Önkormányzat

www.slovaci.hu

 

Országos Polgárőr Szövetség

www.opsz.hu

 

Slovák v Maďarsku - Magyarországi Szlovák

www.oslovma.hu/

 

Ľudové noviny

www.luno.hu

 

Magyarországi Szlovákok Szövetsége

www.zsm.hu

Kistelepülésen a biztonságért

2015.09.20.

Kistelepülésen a biztonságért

Az idén harmadik alkalommal került megrendezésre az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával a Kistelepülésen a biztonságért program, mely a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület szervezésében valósult meg.
A szeptember 19-i rendezvényen, mely Csabaszabadiban a Beliczey téren került megtartásra a moderátori feladatokat ifjú polgárőrként Kesjár Erzsébet Daniella látta el. A megjelenteket a házigazda képviseletében Kesjár Mátyás a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület elnöke köszöntötte. A rendezvényt Szerverényi Attiláné Csabaszabadi község polgármestere a rendezvény fővédnöke nyitotta meg, megnyitó beszédében elmondta, hogy Csabaszabadi szívesen ad otthont ezen rendezvénynek, mely hozzájárul az emberek biztonsági érzetének javulásához. Tolnai Péter a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke, a rendezvény fővédnöke megnyitó beszédében méltatta a kistelepüléseken folyó, a kistelepülések biztonságát szolgáló munkát, elismerően szólt az e munkát végzők tevékenységéről.
A köszöntés és megnyitó beszédek után következtek a Kistelepülésen a biztonságért díjak átadása, melyet a Polgárőrség Kötegyán és a Csabasz

abadiért Polgárőr Egyesület adományozott.
A Polgárőrség Kötegyán
Csíkos József
Kellner Miklós és
Dr. Tóth Alber tagoknak a munkáját ismerte el a díj adományozásával.

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Endrei László r. törzsőrmesternek, Csabaszabadi község körzeti megbízottjának, Kiss András tű. ezredesnek a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének és Varga Lászlónénak a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület tagjának adományozott díjat.
Ezután a közbiztonsági fórum következett, melynek keretében előadások hangzottak el: Tímár József Polgárőrség Kötegyán elnöke a határ menti településen a polgárőri munka fontosságáról szólt.
Dr. Bede Sándor r. alezredes Békéscsaba Városi Rendőrkapitányság vezetője a kistelepüléseken folyó, a biztonság növelését szolgáló feladatok fontosságáról beszélt.
Telekné Furák Mónika r. alezredes asszony a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságtól a bűzmegelőzésről tartott tájékoztatást.
Tolnai Péter a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke a megyei önkormányzat és a kitelepülések kapcsolatának rendszeréről szólt, kiemelve a biztonság javításában való feladatokat.

Kiss András tű. ezredes a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője Csabaszabadi és a kirendeltség együttműködéséről adott tájékoztatást.
Kajári György a Sarkadi Polgárőr Egyesület titkára a polgárőr egyesületek együttműködésének fontosságáról beszélt.
Kesjár Mátyás a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület elnöke ismertette a polgárőr törvény módosításával kapcsolatos feladatokat és az ezzel kapcsolatos teendőket. Külön kiemelte, jó döntés, hogy a törvény lehetőséget ad ifjú polgárőr felvételére, ezzel az egyesület élt is, és van már ifjú polgárőr tagja, és a 12 – 13 éves fiatalok között is nagy érdeklődés mutatkozik ez iránt. A polgárőr törvény megyei tagsággal kapcsolatos előírásáról szólva elmondta, hogy fontosnak tartja a megyei tagságot, minden jelenleg megyei szövetségen kívüli polgárőr egyesület a törvényben előírt határidőben kérte felvételét a megyei szövetségbe, és a megyei szövetség alapszabályát elfogadta, így a felvételük a megyei szövetségbe nem tagadható meg.
Végül bemutatta a Csabaszabadiért Polgár Egyesület által használt eszközöket. Külön kiemelve az ez évben a rendőrségtől üzemeltetésre kapott Suzuki Vitara személgépkocsit, mely a külterületek elérését teszi biztonságosabbá a rossz időjárási viszonyok között, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatából vásárolt elektromos kerékpárokat, melyekkel az üzemeltetési költségek csökkentése érhető el.

A fórum kisebb szakmai konzultációkkal, közlekedésbiztonsági, közbiztonsági totókkal, illetve ezekkel kapcsolatos i

smertető anyagok bemutatásával folytatódott.
A rendezvény ideje alatt a kisebbeket különféle játékok várták, rodeó bika, arcfestés, illetve sor került a kitelepülésen a biztonságért foci kupa megtartása is, melyet ebben az évben a Csabaszabadiak előtt a Tarhosi csapat nyert meg.

 

   

  

« Visszalépés

Ma 2019.10.19.
Nándor napja van.

 

Čabasabady - Csabaszabadi

www.google.hu/maps/place/Csabaszabadi,+5609/@46.5938996,20.8817118,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x474431c3d3439115:0x400c4290c1e4c90

***************************************************

Vítam Vás na webovej stránky Slovenskej samosprávy v obce Čabasabady, a Spolku za Čabasabady.

Keď sme sa rozhodli pustiť túto webovú stránku našim cieľom bol že Vás sme chceli aj tejto príležitosti o poznať s našou prácou, našim životom.


Matej Kesjár predseda Slovenskej samosprávy v Čabasabady


Köszöntöm a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat és a Csabaszabadiért Egyesület honlapján.

Honlapunk elindításával célunk, hogy az érdeklődők ebben a formában is bepillantást nyerhessenek a mindennapos életünkbe.


Kesjár Mátyás Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke

 

***********************************************************

Csabaszabadi

Csabaszabadi Békés megye legfiatalabb települése. Községünk 1993. július 1-én vált önálló községgé azt követően, hogy helyi népszavazás döntött az önállóvá válás mellett. Az önállósodási folyamatot segítette Békéscsaba Megye Jogú Város Közgyűlése – melyhez korábban Csabaszabadi tartozott - is, hiszen az önálló települési feltételek között szerepelt az 1 – 4 osztályos általános iskola megléte, emiatt is nyitotta meg kapuit újra - 17 évi szünet után - 1992-ben a Csabaszabadi Általános Iskola.


A kisközség nemzetiségi település, hiszen a magyar ajkú lakosság mellett jelentős %-ban élnek szlovák lakosok. A községben 1994. évtől működik a szlovák önkormányzat.


A kisközség kellemes kikapcsolódást jelenthet a hozzá látogatóknak, ahol a polgármesteri hivatal udvara emlékparkként lett kialakítva, ahol Szelekovszky László fafaragó munkái tekinthetők meg. A volt iskola udvara az egykor Békéscsaba tanyavilágában tanítóknak állít emléket, ahol az emlékfal egy - egy téglája egy – egy egykori pedagógus nevét örökíti meg, de itt találhatjuk a kisiskolák kopjafáját és a Beliczey család emlékére állított kopjafát is.


A településen sétálva a Beliczey téren a család tiszteletére állított faragott kapu tárul elénk, majd a horgásztó. A horgásztótól nem messze található a jelenleg is felújítás alatt álló Beliczey kastély.


A kisközségnek nincs temploma, azonban 1995-ben felállításra került a harangláb és azóta a Békéscsabai Evangélikus egyház által adott harang szól délidőben, reggel és este.


Csabaszabadinak testvér-települése a szlovákiai Hradište település, illetve a romániai Ürmös község. A Csabaszabadiba látogatók nemcsak a kisközséggel ismerkedhetnek meg, hanem a Mező utca 22. szám alatt a szlovák önkormányzat székhelyén a testvér települések életét bemutató helytörténeti kiállítást is megtekinthetik. Békés megye újra telepítésekor az első családok szlovákiai Hradište településről érkeztek Békéscsabára és környékére, ennek állít emléket a „Na pamiatku predkov – Őseink emlékére” emlékhely a polgármesteri hivatal emlékparkjában.
 

 

© 2011 zrnko-magocska.hu