Udalosti - Események:

 

Evangélikus Istentisztelet:

február 17-én        13 óra

 

 

Ügyfélfogadások:

Polgármesteri Hivatal:

Hétfő:          8,00 - 1200 és

                     13,00 - 16,00 óra

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda:      8,00 - 12,00 és

                    13,00 - 16,00 óra

Csütörtök: 8,00 - 12,00 óra

Péntek:      8,00 - 12,00 óra

 

Gyermekvédelmi szolgálat

kéthetente (páros héten) szerdai munkanapokon 9,00 és 11,00 óra között.

 

Családsegító szolgálat

Kéthetente (páratlan héten) szerdai munkanapokon 9,00 és 11 óra között.

 

Könyvtár

hétfőtől - péntekig

9 órától - 11 óra 30 percig és

14 órától - 15 óra 30 percig

 

Házi orvosi rendelés

Péntek:       11,00 - 12,00 óra

 

Polgárőrség

Ügyfélfogadás:

Szerdán 18,00 -20,00 óra

Telefonos ügyelet:

0,00 - 24,00 óraközött hívható telefonszám:

06 - 30 - 240 7701

*******************************************

 Kapcsolatok/kontakty:

Csabaszabadi Község Önkormányzat:

www.csabaszabadi.hu

 

Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége:

www.slovenskaunia.hu

 

Testvér-település - Partnerská obec: Hradište (Slovensko):

www.hradiste.sk

 

 Testvér-település: Ürmös - Ormeniş (Románia)

www.primariaormenis.ro

 

Celoštátna slovenská samospráva -  Országos Szlovák Önkormányzat

www.slovaci.hu

 

Országos Polgárőr Szövetség

www.opsz.hu

 

Slovák v Maďarsku - Magyarországi Szlovák

www.oslovma.hu/

 

Ľudové noviny

www.luno.hu

 

Magyarországi Szlovákok Szövetsége

www.zsm.hu

KIstelepülésen a biztonságért

2014.09.24.

     Kistelepülésen a biztonságért

Szeptember 20-án rendezte meg a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület a Kistelepülésen a biztonságért programját. A rendezvény második alkalommal került megrendezésre. Kesjár Mátyás a Csabaszabadiért Egyesület elnöke elsőként az ez alkalomra meghirdetett gyermekrajz kiállítást nyitotta meg, mely a Kistelepülésen a biztonságért gyermekszemmel került kiírásra. A helyi gyermekek rajzaiból 30 kép került kiállításra, de érkeztek rajzok újkígyósi gyermekektől is. A kiállítást követően került bemutatásra a Kistelepülésen a biztonságért díj. A díj, melyet a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület alapított, és a Kistelepülésen a biztonságért rendezvényeken kerülhet átadásra, azok a személyek kaphatják, akik a kistelepülésen élők biztonságáért kiemelkedő munkát végeztek. A díj adományozója nincs meghatározva, mindazok lehetnek, akik kiválónak értékelik a kistelepülés biztonságáért tevékenykedők munkáját. Első ízben az adományozás lehetőségével a díjalapító Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület mellett a Polgárőrség Kötegyán volt az adományozó.
A díjak átadását követően Vantara Gyula országgyűlési képviselő, Békéscsaba megye jogú város polgármeste

re köszöntötte a résztvevőket, beszédében kiemelte a polgárőrség szerepét a kistelepülések közbiztonságában. Szeverényi Attiláné Csabaszabadi község polgármestere a település közbiztonsági helyzetéről adott tájékoztatást, külön figyelmet szentelt a polgárőri tevékenységnek, melyet jónak ítélt meg. Prókai Sándor tü. alezredes a Békéscsabai Katasztrófavédelmi kirendeltség helyettes vezetője tájékoztatást adott a területéhez tartozó kistelepülések együttműködésének tapasztalatairól. Nemes János Kötegyán polgármestere települési vezetőként értékelte határ menti település elhelyezéséből adódó feladatokat, melyek végrehajtásában példaértékűen vesz részt a megye legnagyobb – 145 fővel rendelkező – polgárőr egyesülete. Tímár József Polgárőrség Kötegyán egyesület elnöke az egyesület működésérő adott tájékoztatást. Ezt követően Dr. Balogh Endre Róbert az Orszá

gos Polgárőr Szövetség igazgatási vezetője, Dr. Túrós András OPSZ elnöke nevében köszöntötte a rendezvény résztvevőit, ismertette az OPSZ programjait, külön kiemelte a 250 x 100 -as biztonság programot, melynek nyitó rendezvénye éppen e rendezvény időpontjával m

egegyezik. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az OPSZ Elnöksége augusztusi ülésen módosította az OPSZ Etikai szabályzatát, így elhárult az az akadály, hogy azok a polgárőrök, akik képviselőjelöltek, a választásokig nem mehetnek polgári szolgálatba. Dr. Hajdú Antal r. ezredes, főtanácsos Békéscsaba Rendőrkapitányság vezetője elemezte a kapitánysághoz tartozó kistelepülések biztonsági helyzetét, megköszönte a velük együttműködő partnerek segítségét, külön megköszönte a polgárőrök munkáját.

Kesjárné Erős Erzsébet a Csabaszabadiért Egyesület elnöke az egyesületek időszerű feladatairól adott tájékoztatást, kiemelve az SzJA 1%-nál szükséges regisztrációt, illetve az új PTK.-ból adódó feladatokat.
Az előadások sorát Kesjár Mátyás a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület elnöke zárta, aki az egyesület két új kiadványát mutatta be, melyek rendezvényhez kapcsolódnak, egyúttal megköszönte a támogatóknak a segítséget, mely nélkül a program nem valósulhatott volna meg.
A rendezvény ideje alatt a résztvevőket különböző programok várták, így a Békéscsabai Balesetmegelőzési Bizottság részegszemüvegét próbálhatták ki az érdeklődők, illetve több közlekedéssel kapcsolatos feladatokat végezhettek. A Békéscsabai Katasztsztrófavédelmi kirendeltségről tűzoltó autó, illetve a katasztrófavédelmi tevékenységet bemutató kiállítás volt megtekinthető. Ezen túlmenően a gyerekeket a játszóház, és pónilovaglás várta. A szervezők rodeó

    

« Visszalépés

Ma 2020.01.28.
Károly, Karola napja van.

 

Čabasabady - Csabaszabadi

www.google.hu/maps/place/Csabaszabadi,+5609/@46.5938996,20.8817118,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x474431c3d3439115:0x400c4290c1e4c90

***************************************************

Vítam Vás na webovej stránky Slovenskej samosprávy v obce Čabasabady, a Spolku za Čabasabady.

Keď sme sa rozhodli pustiť túto webovú stránku našim cieľom bol že Vás sme chceli aj tejto príležitosti o poznať s našou prácou, našim životom.


Matej Kesjár predseda Slovenskej samosprávy v Čabasabady


Köszöntöm a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat és a Csabaszabadiért Egyesület honlapján.

Honlapunk elindításával célunk, hogy az érdeklődők ebben a formában is bepillantást nyerhessenek a mindennapos életünkbe.


Kesjár Mátyás Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke

 

***********************************************************

Csabaszabadi

Csabaszabadi Békés megye legfiatalabb települése. Községünk 1993. július 1-én vált önálló községgé azt követően, hogy helyi népszavazás döntött az önállóvá válás mellett. Az önállósodási folyamatot segítette Békéscsaba Megye Jogú Város Közgyűlése – melyhez korábban Csabaszabadi tartozott - is, hiszen az önálló települési feltételek között szerepelt az 1 – 4 osztályos általános iskola megléte, emiatt is nyitotta meg kapuit újra - 17 évi szünet után - 1992-ben a Csabaszabadi Általános Iskola.


A kisközség nemzetiségi település, hiszen a magyar ajkú lakosság mellett jelentős %-ban élnek szlovák lakosok. A községben 1994. évtől működik a szlovák önkormányzat.


A kisközség kellemes kikapcsolódást jelenthet a hozzá látogatóknak, ahol a polgármesteri hivatal udvara emlékparkként lett kialakítva, ahol Szelekovszky László fafaragó munkái tekinthetők meg. A volt iskola udvara az egykor Békéscsaba tanyavilágában tanítóknak állít emléket, ahol az emlékfal egy - egy téglája egy – egy egykori pedagógus nevét örökíti meg, de itt találhatjuk a kisiskolák kopjafáját és a Beliczey család emlékére állított kopjafát is.


A településen sétálva a Beliczey téren a család tiszteletére állított faragott kapu tárul elénk, majd a horgásztó. A horgásztótól nem messze található a jelenleg is felújítás alatt álló Beliczey kastély.


A kisközségnek nincs temploma, azonban 1995-ben felállításra került a harangláb és azóta a Békéscsabai Evangélikus egyház által adott harang szól délidőben, reggel és este.


Csabaszabadinak testvér-települése a szlovákiai Hradište település, illetve a romániai Ürmös község. A Csabaszabadiba látogatók nemcsak a kisközséggel ismerkedhetnek meg, hanem a Mező utca 22. szám alatt a szlovák önkormányzat székhelyén a testvér települések életét bemutató helytörténeti kiállítást is megtekinthetik. Békés megye újra telepítésekor az első családok szlovákiai Hradište településről érkeztek Békéscsabára és környékére, ennek állít emléket a „Na pamiatku predkov – Őseink emlékére” emlékhely a polgármesteri hivatal emlékparkjában.
 

 

© 2011 zrnko-magocska.hu