Udalosti - Események:

 

Evangélikus Istentisztelet:

február 17-én        13 óra

 

 

Ügyfélfogadások:

Polgármesteri Hivatal:

Hétfő:          8,00 - 1200 és

                     13,00 - 16,00 óra

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda:      8,00 - 12,00 és

                    13,00 - 16,00 óra

Csütörtök: 8,00 - 12,00 óra

Péntek:      8,00 - 12,00 óra

 

Gyermekvédelmi szolgálat

kéthetente (páros héten) szerdai munkanapokon 9,00 és 11,00 óra között.

 

Családsegító szolgálat

Kéthetente (páratlan héten) szerdai munkanapokon 9,00 és 11 óra között.

 

Könyvtár

hétfőtől - péntekig

9 órától - 11 óra 30 percig és

14 órától - 15 óra 30 percig

 

Házi orvosi rendelés

Péntek:       11,00 - 12,00 óra

 

Polgárőrség

Ügyfélfogadás:

Szerdán 18,00 -20,00 óra

Telefonos ügyelet:

0,00 - 24,00 óraközött hívható telefonszám:

06 - 30 - 240 7701

*******************************************

 Kapcsolatok/kontakty:

Csabaszabadi Község Önkormányzat:

www.csabaszabadi.hu

 

Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége:

www.slovenskaunia.hu

 

Testvér-település - Partnerská obec: Hradište (Slovensko):

www.hradiste.sk

 

 Testvér-település: Ürmös - Ormeniş (Románia)

www.primariaormenis.ro

 

Celoštátna slovenská samospráva -  Országos Szlovák Önkormányzat

www.slovaci.hu

 

Országos Polgárőr Szövetség

www.opsz.hu

 

Slovák v Maďarsku - Magyarországi Szlovák

www.oslovma.hu/

 

Ľudové noviny

www.luno.hu

 

Magyarországi Szlovákok Szövetsége

www.zsm.hu

Főoldal

Človek, starajúci sa o webovú stránku je slovák s pôvodom z Maďarska.

Za chyby Vás prosíme o prepáčenie.

Zima - 2020 - Tél

2020.01.17.

Zima v Čabasabady

-

Tél Csabaszabadiban

Naša malá, ale milá dedinka v zime 2020.
A mi kicsi, de szép falunk 2020 telén.


Fotogaléria - Fotógaléria

www.zrnko-magocska.hu/index.php

 


» Tovább

Mikulás 2019

2019.12.05.

Mikulás járt Csabaszabadin

 

1989. év óta már hagyomány, hogy minden évben ellátogat a Mikulás a Csabaszabadiban lakó gyermekekhez.

Kezdetben a Csabaszabadi Nagycsaládos Egyesület szervezésében járt a falauban a Mikulás, majd a település önállóvá válását követően, 1993 óta a községi önkormányzat szervezésében látogatja meg a gyerekeket. Nem volt ez másképp most sem. Idén a település külterületén lakó gyerekekhez való eljutást nehezítette a sáros földút. A segítség most is helyből, a Csabaszabadi Polgárőr Egyesülettől érkezett akik segítették a Mikulás eljutását a település gyerekeihez.

» Tovább

Advent

2019.12.02.

 

Advent

Csabaszabadi

2019.

 

 

 

 

 

» Tovább

Zakladajúce zasadnutie - Alakuló ülés

2019.10.24.

 

Alakuló ülés

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2019. október 24-én tartotta alakuló ülését,.
Az alakuló ülésen a megválasztott képviselők Bíró Jánostól a Helyi Választási Bizottság elnökétől vették át a megbízó leveleket, majd letették szlovák és magyarnyelven az esküt.


Az alakuló ülés a tisztségviselők megválasztásával folytatódott, ahol elnöknek Kesjár Mátyást, elnökhelyettesnek Gajdács Györgyöt választották. A képviselői vagyonnyilatkozatokkal foglalkozó bizottság vezetője Zubánné Kocsis Margit, a bizottság tagja Gajdács György lett.

 

 ********************************************************************

 

Zakladajúce zasadnutie

Slovenská samospráva v Čabasabady 24-ého októbra zadržala si zakladajúce zasadnutie. Členovia samosprávy prevzali poverenie listy od predsedu mestského volebného výboru Jánosa Bíróva, a zložili poslanecký sľub v slovenskom a maďarskom jaziku.


Na zakladajúcom zasadnutí členovia zastupiteľského zboru zvolili za predsedu Mateja Kešjára, a zástupcu predsedu Juraja Gajdáča, a za vedúcu výboru Margitu Zubánnovu Kočišovu, a člena Juraja Gajdáča.

» Tovább

Községi Önkormányzat alakuló ülése

2019.10.24.

Alakuló ülés

Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 24-én tartotta alakuló ülését.
Az alakulóülésen a polgármester és képviselők Bíró Jánostól a helyi Választási Bizottság elnökétől átvették a megbízó leveleket, majd letették az esküt, illetve alpolgármestereket választottak.
Csabaszabadiban megalakult képviselő-testület összetétele a következő:

Polgármester: Szeverényi Attiláné
Alpolgármester: Tokár András
Külsős alpolgármester: Lung János Pál
Képviselő: Burai Csaba
Képviselő: Kesjárné Erős Erzsébet
Képviselő: Vincze-Szeverényi Tímea.

A megválasztott tisztségviselőknek és képviselőknek eredményes munkát kívánunk.

» Tovább

Kumunálne i národnostne voľby

2019.10.14.

Komunálne i národnostne voľby.

 

13-ého októbra sa usporiadali komunálne i národnostne voľby.

 

V obce Čabasabady zvolili za starostku:
Szeverényi Attiláné

 


Zastupiteľského zboru do obecnej samosprávy zvolili:
Burai Csaba
Kesjárné Erős Erzsébet
Tokár András
Vincze – Szeverényi Tímea

 

Mimo komunálnych voľbách boli aj národnostne voľby. Slovenská komunita v Čabasabady do Slovenského zastupiteľského zboru v Čabasabady zvolila členov:
Margita Zubánova Kočišova / Zubánné Kocsis Margit
Juraj Gajdáč / Gajdács György
Matej Kešjár / Kesjár Mátyás


Teraz sa volili členia aj do celoštátnych i županských národnostných samospráv. Z Čabasabady zvolili do Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Mateja Kešjára.

 

Blahoželáme novu zvolenej starostke, i členom zastupiteľských zboroch.

» Tovább

Helyi önkormányzati választások 2019

2019.10.14.

Önkormányzati választások és nemzetiségi választások

Október 13-án került sor az önkormányzati választásokra és a nemzetiségi választásokra.

 

Csabaszabadi község megválasztott polgármestere:

Szeverényi Attiláné

 

A Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselői lettek:
Burai Csaba
Kesjárné Erős Erzsébet
Tokár András
Vincze – Szeverényi Tímea.

 

Csabaszabadiban a szlovák közösség is választott helyi szlovák nemzetiségi önkormányzatot, melynek tagjai:
Zubánné Kocsis Margit
Gajdács György
Kesjár Mátyás.


A mostani választás alkalmával került sor az országos és a megyei nemzetiségi önkormányzatok megválasztására is.

Községünkből Kesjár Mátyás a Országos Szlovák Önkormányzat képviselője lett.

 

A megválasztott polgármester asszonynak és a képviselőknek gratulálunk és eredményes munkát kívánunk..

» Tovább

Slovenský Spoločenský dom - Szlovák Közösségi Ház

2019.10.12.

Slovenský Spoločenský dom -

Szlovák Közösségi Ház

 

Prebieha rekonštrukcia Slovenskému spoločenskému domu v Čabasabady, ktorá v tomto roku sa skončí.


Csabaszabadiban folyik a Szlovák Közösségi Ház felújítása, a munkálatok ez év végére kerülnek befejezésre.
 

    

» Tovább

Tájékoztató

2019.10.02.

 

 

 Tájékoztató

a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat

2014 - 2019 évi munkájáról.

 

 

 

» Tovább

Archívum

2019.08.14.

2019.08.04.

2019.06.10.

2019.06.10.

2019.04.02.

2019.03.31.

2019.03.26.

2019.03.15.

2019.03.15.

2019.02.17.

2019.01.19.

» További hírek

Ma 2020.01.29.
Adél napja van.

 

Čabasabady - Csabaszabadi

www.google.hu/maps/place/Csabaszabadi,+5609/@46.5938996,20.8817118,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x474431c3d3439115:0x400c4290c1e4c90

***************************************************

Vítam Vás na webovej stránky Slovenskej samosprávy v obce Čabasabady, a Spolku za Čabasabady.

Keď sme sa rozhodli pustiť túto webovú stránku našim cieľom bol že Vás sme chceli aj tejto príležitosti o poznať s našou prácou, našim životom.


Matej Kesjár predseda Slovenskej samosprávy v Čabasabady


Köszöntöm a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat és a Csabaszabadiért Egyesület honlapján.

Honlapunk elindításával célunk, hogy az érdeklődők ebben a formában is bepillantást nyerhessenek a mindennapos életünkbe.


Kesjár Mátyás Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke

 

***********************************************************

Csabaszabadi

Csabaszabadi Békés megye legfiatalabb települése. Községünk 1993. július 1-én vált önálló községgé azt követően, hogy helyi népszavazás döntött az önállóvá válás mellett. Az önállósodási folyamatot segítette Békéscsaba Megye Jogú Város Közgyűlése – melyhez korábban Csabaszabadi tartozott - is, hiszen az önálló települési feltételek között szerepelt az 1 – 4 osztályos általános iskola megléte, emiatt is nyitotta meg kapuit újra - 17 évi szünet után - 1992-ben a Csabaszabadi Általános Iskola.


A kisközség nemzetiségi település, hiszen a magyar ajkú lakosság mellett jelentős %-ban élnek szlovák lakosok. A községben 1994. évtől működik a szlovák önkormányzat.


A kisközség kellemes kikapcsolódást jelenthet a hozzá látogatóknak, ahol a polgármesteri hivatal udvara emlékparkként lett kialakítva, ahol Szelekovszky László fafaragó munkái tekinthetők meg. A volt iskola udvara az egykor Békéscsaba tanyavilágában tanítóknak állít emléket, ahol az emlékfal egy - egy téglája egy – egy egykori pedagógus nevét örökíti meg, de itt találhatjuk a kisiskolák kopjafáját és a Beliczey család emlékére állított kopjafát is.


A településen sétálva a Beliczey téren a család tiszteletére állított faragott kapu tárul elénk, majd a horgásztó. A horgásztótól nem messze található a jelenleg is felújítás alatt álló Beliczey kastély.


A kisközségnek nincs temploma, azonban 1995-ben felállításra került a harangláb és azóta a Békéscsabai Evangélikus egyház által adott harang szól délidőben, reggel és este.


Csabaszabadinak testvér-települése a szlovákiai Hradište település, illetve a romániai Ürmös község. A Csabaszabadiba látogatók nemcsak a kisközséggel ismerkedhetnek meg, hanem a Mező utca 22. szám alatt a szlovák önkormányzat székhelyén a testvér települések életét bemutató helytörténeti kiállítást is megtekinthetik. Békés megye újra telepítésekor az első családok szlovákiai Hradište településről érkeztek Békéscsabára és környékére, ennek állít emléket a „Na pamiatku predkov – Őseink emlékére” emlékhely a polgármesteri hivatal emlékparkjában.
 

 

© 2011 zrnko-magocska.hu